Група радників видала 10-й номер журналу «Стратегія розвитку»

RDPA published the 10th issue of the «Strategy for development» magazine

Для того, щоб краще розуміти потреби своїх читачів, редакція розповсюджує журнал методами дірект мейлу – безкоштовно розсилає лише тим, хто заповнив Заявку