Всеукраїнська мережа фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ за підтримки Групи радників видала 13-й номер журналу «Стратегія розвитку»

All-Ukrainian network of experts and practitioners on regional and local development with the support of RDPA published Strategy for Development magazine, number 13

Для того, щоб краще розуміти потреби своїх читачів, редакція розповсюджує журнал методами дірект мейлу – безкоштовно розсилає лише тим, хто заповнив заявку Підписатися

Державна регіональна політика: продовжимо позитивні реформи та створимо нові підходи

Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ

Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України

Міністерство розвитку громад та територій України запровадило нові підходи регіонального та місцевого розвитку для побудови децентралізованої та конкурентоспроможної України. В центрі політики, яка формується і реалізовується Міністерством, стоїть людина – людина з її потребами, проблемами, прагненнями до всебічного розвитку та самовдосконалення. Людський розвиток є основною Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яка зараз формується. Міністерство, яке по суті імплементує всі секторальні галузеві реформи, є комунікатором точок всіх змін, які відбуваються в країні.

Програма «U-LEAD з Європою» – стислий звіт про діяльність

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», яка спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією, демонструє поточні результати свої діяльності. Одним з головних успіхів програми стало формування в усіх областях України пулу експертів, які стали каталізаторами реформи децентралізації.

Маркетинг інвестиційних можливостей на регіональному рівні

Стівен ТАППЕР

Радник з економічних питань Групи радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою»

Територіальний маркетинг з метою залучення інвесторів є ключовим завданням регіональних органів влади. При цьому необхідно, перш за все, визначити ті чинники, які роблять регіон привабливим для інвесторів. Наступні дії регіону, який прагне залучити інвесторів, повинні бути спрямовані на використання відповідного інструментарію, а саме: створення інвестиційного сайту, друк рекламних брошур, випуск мультимедійних презентацій, проведення розсилки бізнес-пропозицій потенційним інвесторам, участь в конференціях і міжнародних виставках для демонстрації свого економічного потенціалу.

Перспективи використання інструментів державно-приватного партнерства для впровадження проектів на регіональному та місцевому рівнях

Маттіас МОРГНЕР

Керівник з питань управління діяльністю Групи радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою»

Василь ФЕДЮК

Радник з питань координації та планування регіонального розвитку Групи радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою»

Проекти державно-приватного партнерства можуть стати ключовим інструментом для модернізації інфраструктури і вирішення багатьох соціально-економічних проблем на місцевому рівні. Завдяки допомозі фахівців Групи радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою» було розроблено наступні проекти ДПП: «Створення Центру малоінвазивної хірургії» у місті Трускавець, «Розширення кластерної мережі теплозабезпечення об’єктів бюджетної сфери» у місті Долина, «Надання послуг з прання білизни для бюджетних установ» у місті Житомир, «Розвиток муніципального парку імені П.І.Чайковського» у місті Тростянець.

Люди та економіка – основа громади

Володимир ШМАТЬКО

міський голова м. Чортків Тернопільської області

Завдяки співпраці Тернопільської області з Групою радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою» місто Чортків отримало експертну підтримку, результатом чого стало рішення про створення індустріального парку «Chortkiv-West». У вересні 2019 року Мінекономрозвитку включило його до Реєстру індустріальних парків України. Площа «Chortkiv-West» 87,68 га, пріоритетні напрямки діяльності: металообробка та машинобудування, агропереробка, легка та харчова промисловість, деревообробна промисловість.

Перспективи посилення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку

Артем САЧУК

Директор агенції регіонального розвитку Житомирської області

Агенція регіонального розвитку Житомирської області пройшла дворічний етап становлення та наразі структурувала свою діяльність за чотирьома напрямками: залучення інвестицій, розвиток мережі індустріальних парків, розвиток дуальної освіти, маркетинг та промоція регіону. Отриманий досвід свідчить, що найкращим способом посилення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку в Україні буде фінансування тих напрямів, з якими слабко справляються обласні державні адміністрації: створення інфраструктури розвитку бізнесу, територіальний маркетинг, розробка проєктів регіонального розвитку.

Роль місцевих органів влади в залученні іноземних інвестицій

Євген САВЧЕНКО

Менеджер відділу супроводу угод EY в Україні

В більшості випадків прямі іноземні інвестиції мають локальний характер – тобто реалізовуються в конкретному населеному пункті чи на конкретній території. Значна кількість потенційно проблемних питань також мають місцеву природу: виділення землі, реєстрація юридичної особи, підключення до інженерних мереж, сплата податків. Представники місцевої влади можуть як суттєво спростити, так і ускладнити реалізацію інвестиційного проекту. Якщо місцева влада бажає, щоб прямі іноземні інвестиції приходили в регіон – необхідно постійно покращувати рівень сприяння міжнародним інвесторам.

Місто, у фокусі якого – люди

Пітер Дікінсон

журналіст, видавець журналу Business Ukraine

У Вінниці розпочинаються роботи із будівництва великого заводу австрійського гіганта спортивних товарів та спорядження HEAD. Голова Наглядової ради UkraineInvest Данило Білак вважає цей проєкт свідченням сприятливого ставлення до інвесторів у Вінниці, а також вважає його флагманським – таким, що допоможе залучити у місто міжнародні компанії світового рівня. Він каже: «Завод HEAD є прикладом саме тих інвестицій, які Україна прагне залучити. Такі інвестиції пропонують виробництво продукції на експорт із високою доданою вартістю, створюючи нові високооплачувані робочі місця”.

Роль стратегії розвитку в житті громади на прикладі Вінницького регіону

Юрій ВОЙЦІЦЬКИЙ

Радник з регіонального розвитку Вінницького центру розвитку місцевого самоврядування

В сучасних умовах швидких та динамічних змін навколишнього оточення та внутрішніх факторів, стратегія стає дієвим інструментом для розвитку. Стратегія громади повинна давати відповідь на питання: що маємо зробити, щоб ефективно функціонувати і розвиватись? Вона також повинна допомагати органам місцевого самоврядування у прийнятті рішень в умовах невизначеності і виникання непередбачених обставин. Якісна стратегія допомагає концентрувати зусилля і засоби на найважливіших проблемах громади і скеровувати потенціал на реалізацію стратегічного бачення і цілей розвитку.

Стратегічна екологічна оцінка при плануванні регіонального та місцевого економічного розвитку

Олександр ІГНАТЕНКО

Старший експерт проекту «Партнерство для розвитку міст», професор кафедри економічної політики та врядування НАДУ, д.н. держ.упр., к.е.н.

Стратегічними напрямами діяльності Проекту ПРОМІС є підтримка процесів децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях, сприяння підвищенню інституційної спроможності місцевих органів влади і формуванню політики співпраці між різними рівнями влади. При цьому наскрізною темою діяльності ПРОМІС є увага до питань екологічної збалансованості – тому усі ініціативи аналізуються на предмет того, чи матимуть вони негативний вплив на довкілля, яким чином найкраще обмежити такий негативний вплив і як максимізувати можливий позитивний вплив на довкілля.

Навчання протягом життя – це по-сучасному!

Андрій ГУК

Менеджер Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»

Актуальність, потрібність та ефективність підходу «навчання протягом життя» закріплена в положеннях Меморандуму безперервної освіти Європейської Комісії. Завдяки реформам такий підхід сьогодні закріплюється і в українському законодавстві, яким послуговуються представники місцевого самоврядування. Саме це визначено у Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що схвалена урядом та реалізується в Україні.

Формуючи безпрограшне майбутнє

Ірина БЛІНОВА

Керівник Академії PwC, PwC Україна

Ми живемо у світі фундаментальних, історично важливих змін, які створюють істотні виклики у сфері організаційної стратегії та управлінні кадрами. Інновації змінюють навички, які організації потребують від своїх працівників, конкуренція за перспективний кадровий резерв є надзвичайно жорсткою. Одночасно змінюється і спосіб мислення багатьох співробітників – тепер професійна мобільність, безперервна перепідготовка та зміна кваліфікацій стає основним способом зберегти зайнятість та досягти професійного успіху.

Як знайти підтримку для соціально важливих ініціатив. Чотири поради щодо отримання імпакт-інвестицій

Денис ГУРСЬКИЙ

Голова правління ГО SocialBoost

Необхідність поєднувати елементи суспільної користі, сталості розвитку та монетизації стає актуальним для спільноти інвесторів. Саме ця тенденція лягла в основу імпакт-інвестування, яке направлене на подолання найбільш гострих соціальних проблем на кшталт: збереження навколишнього середовища, охорони здоров’я, освіти, доступу до житла, сільського господарства, відновлювальної енергетики. Пріоритетними темами для інвесторів можуть бути ініціативи зі створення нових робочих місць, забезпечення якісної освіти, розвитку міст, створення сталих партнерств, впровадження інновацій та забезпеченні гендерної рівності.

«Вулик» – інформаційна система, що сприяє децентралізації в Україні

Марі ПЕДАК

Керівниця проєкту підтримки U-LEAD/EGOV4Ukraine

В рамках проекту EGOV4UKRAINE, що є частиною Програми «U-LEAD з Європою», створено інформаційну систему «Вулик». Її метою є автоматизація роботи центрів надання адміністративних послуг і, таким чином, підвищення швидкості та якості обслуговування громадян. Важливою характеристикою цієї системи є можливість взаємодії із системою обміну даними реєстрів органів виконавчої влади «Трембіта», яка повинна стати складовою системи електронного врядування в Україні. Сьогодні інформаційною системою «Вулик» користуються 16 центрів надання адміністративних послуг, а до кінця 2020-го року її впровадять у 400 центрах.

Бачити те, що не можуть бачити інші

Євген СЕРЕДИНІН

Генеральний директор компанії Esri Ukraine

Джек ДАНДЖЕРМОНД

Засновник та президент компанії Esri

Компанія ESRI – світовий лідер на ринку геоінформаційних систем. Успішні ГІС-проекти, якими сьогодні пишається ESRI, охоплюють різноманітні напрями: екологічне моделювання та оцінка стану навколишнього середовища, управління природними ресурсами та аналіз інформації про землю, бізнес планування, 3D-моделювання будівель та міст, планування та управління транспортом, інженерні та громадські роботи, громадська безпека, картографія, портальні рішення, застосування відкритих даних та залучення громадян до співпраці. В Україні такі проекти впроваджуються за безпосередньої участі компанії ESRI Ukraine та її партнерів.

Полтавщина 2027. Стратегічні пріоритети розвитку в контексті сучасних перетворень

Інна ІЩЕНКО

Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОДА

Всі регіони України швидкими темпами ведуть розробку регіональних стратегій розвитку на період до 2027 року і планів заходів щодо їх реалізації на 2021-2023 рр. Адже вже на початку 2020 року почнеться відбір проектів для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, і відбирати будуть лише ті проекти, що будуть відповідати цим документам. Саме тому працівники Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації разом з учасниками Робочої групи з розробки стратегії ведуть активну роботу з пошуку найбільш ефективних проектних ідей.

Місто Кременчук інвестує в майбутнє

Геннадій МОСКАЛИК

Директор Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Кременчуцька міська рада постійно шукає інноваційні шляхи розвитку. Тому тут першими впроваджують інноваційне обладнання, яке випускають для органів місцевого самоврядування кременчуцькі підприємства: автівки-пилососи, міні-асфальтні заводи, контейнери для роздільного збирання сміття. Крім того у Кременчуці підтримують талановиту молодь – виплачують стипендії переможцям шкільних олімпіад і конкурсів Малої академії наук. А у 2019 році впровадили сертифікати, які видають школярам і вихованцям дитячих садочків для безкоштовного відвідування не тільки комунальних, а й приватних позашкільних закладів.

Аграрний ринок України: що нас чекає в майбутньому

Олександр БАСЬКОВ

Керівник відділу послуг зі сталого розвитку Baker Tilly

Український ринок аграрної продукції демонструє стрімке зростання: країна є світовим лідером експорту олії, зерна, горіхів, меду, активно розвивається ринок сої та кукурудзи. І хоча реалізація готової продукції може принести значно більшу додану вартість, український аграрій здебільшого зосереджений на продажу сировини. Якщо сконцентрувати зусилля лише на цьому напрямку розвитку, то Україна має можливість за рахунок впровадження інноваційних технологій збільшити врожайність до 120-150 млн т. Переробка сировини є більш прибутковою, але навіть якщо не займатись переробкою можна підвищити прибутки за рахунок підвищення вартості бренду «продукція з України».

Як ОТГ отримати додаткові надходження до бюджету?

Дмитро ЗОЗУЛЯ

Комерційний директор групи компаній SmartFarming

Надходження від користувачів земельних ресурсів – головне джерело наповнення місцевих бюджетів. Тому навчитись ефективно адмініструвати земельні ресурси – першочергове завдання новостворених об’єднаних територіальних громад. При цьому відсутність актуальних даних про землекористування й нормативну грошову оцінку земель є одним з ключових обмежень територіальних громад в управлінні земельними ресурсами. Це призводить до того, що майже кожна територіальна громада недоотримує в бюджет сотні тисяч гривень на рік від використання її земельних ресурсів. І тому кошти, виділені на інвентаризацію земель ОТГ, окуповуються протягом року.

ОТГ та сільськогосподарське дорадництво: як поєднати інтереси

Роман КОРІНЕЦЬ

Радник Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

Більшість утворених ОТГ є сільськими, а до складу майже чи не всіх міських ОТГ входять села. Тому тема дорадництва має бути цікавою для всіх, адже нині важко уявити будь-яке аграрне виробництво без сучасних знань, без вчасно донесеної до селян інформації про новації, які можуть не тільки поліпшити ефективність виробництва, а й позитивно вплинути на розвиток сільських громад. Тож зараз важливо скоротити час «оглядин» дорадчих служб та ОТГ, перенести співпрацю у практичну площину – виробити спільний план дій та приступити до його реалізації.

Інноваційна стратегія – шлях до розвитку промислового підприємства

Анжелла ЗАХАРЕНКО-СЕЛЕЗНЬОВА

Маркетолог ТОВ «Системи модернізації складів»

З початку 2018 року в Україні на законодавчому рівні встановлена заборона на захоронення неперероблених відходів. Це рішення стало сигналом про те, що ринок обладнання для сортування твердих побутових відходів буде збільшуватись. При цьому потенційними клієнтами такого обладнання повинні стати, перш за все, об’єднані територіальні громади. Підприємство «Системи модернізації складів» виробляє різноманітне обладнання вже 13 років, тож отриманий досвід допоміг розробити «Мобільну лінію сортування твердих побутових відходів», аналогів якої в Україні немає. Лінія сортування розміщується в автопричепі і є досить простою в експлуатації.

Інструментарій управління громадою з використанням дашбордів

Сергій ЛОБОЙКО

Голова Центру розвитку інновацій, координатор проєкту «Е-рішення для громад»

Віктор ПУТРЕНКО

Експерт Центру розвитку інновацій, завідувач лабораторії ГІС КПІ ім. І.Сікорського, к.г.н.

Наталія ПАШИНСЬКА

Експертка Центру розвитку інновацій, ст.н.с. факультету Інформаційних технологій КНУ ім. Т.Шевченка, к.г.н.

Анастасія ОЛЕЩЕНКО

Експертка Центру розвитку інновацій, головний н.с. Центру ГІС ДП «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.Білоконя, к.г.н.

Сучасне управління усіма процесами місцевого розвитку в громадах потребує постійного оцінювання поточної ситуації та прогнозування її зміни у майбутньому. На сучасному етапі ці задачі можуть вирішуватися з використанням інструментів інформаційного аналізу для підтримки прийняття управлінських рішень. Одним із найбільш зручних інструментів, які дозволяють це здійснити, є панелі дашбордів, які надають управлінцям актуальну та достовірну інформацію за допомогою інтуїтивно зрозумілого веб-інтерфейсу.

Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій

Володимир КАМИШИН

В.о. директора УкрІНТЕІ, доктор педагогічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України

Людмила ФІРСОВА

Завідувач відділення міжнародного науково-технічного співробітництва та трансферу технологій УкрІНТЕІ

Валерій БЕССАРАБ

Старший науковий співробітник відділу формування інноваційних ресурсів та супроводження трансферу технологій УкрІНТЕІ

Проєкт «Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій» став одним з переможців конкурсного відбору та реалізується за рахунок коштів, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної та регіональної політики України. Його реалізація допоможе оптимізувати управління інтелектуальною власністю в університетах та наукових установах України; підвищить ефективність використання коштів, що спрямовуються на фінансування науково-технічної діяльності; полегшить доступ бізнесу, особливо малого та середнього, до новітніх технологій; пришвидшить модернізацію промислових підприємств на основі впровадження інновацій.

Геоінформаційний веб-застосунок для управління активами Засульської ОТГ

Сергій Бондаренко

Голова Засульської сільської об'єднаної територіальної громади

Віктор ПУТРЕНКО

Експерт Центру розвитку інновацій, завідувач лабораторії ГІС КПІ ім. І.Сікорського, к.г.н.

Сергій ГАПОН

Експерт Центру розвитку інновацій, фахівець лабораторії ГІС КПІ ім. І. Сікорського

Анастасія ОЛЕЩЕНКО

Експертка Центру розвитку інновацій, головний н.с. Центру ГІС ДП «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.Білоконя, к.г.н.

Сучасне управління усіма процесами місцевого розвитку в громадах потребує постійного оцінювання поточної ситуації та прогнозування її зміни у майбутньому. На сучасному етапі ці задачі можуть вирішуватися з використанням інструментів інформаційного аналізу для підтримки прийняття управлінських рішень. Одним із найбільш зручних інструментів, які дозволяють це здійснити, є панелі дашбордів, які надають управлінцям актуальну та достовірну інформацію за допомогою інтуїтивно зрозумілого веб-інтерфейсу.

Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1