Група радників спільно з Мінрегіоном та представниками ключових стейкхолдерів регіональної політики організовують семінар з розвитку спроможності з питань комунікаційної стратегії державної регіональної політики

RDPA jointly with Minregion and representatives of key stakeholders in regional development policy will organize capacity development workshop on Regional Policy Communications Strategy